Υπηρεσίες

Η εταιρεία Μολφέσης Γ. & Συνεργάτες αρχιτέκτονες Ε.Ε. ασχολείται με τις μελέτες Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης, επίβλεψης και συμβούλου σε πολλές κλίμακες και τομείς έργων. Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί εκτείνεται σε ευρύ φάσμα έργων με ιδιαίτερη έμφαση στα Νοσηλευτικά και Υγειονομικά ιδρύματα, Κτίρια έργων Υποδομής και Αθλητικές εγκαταστάσεις. Ανάλογη σημασία έχει δοθεί στην ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας ιδιωτικών ομίλων (καταστήματα, κλινικές κλπ) και στην εσωτερική διαρρύθμιση και διακόσμηση αυτών.

Η εταιρεία Μολφέσης Γ. & Συνεργάτες αρχιτέκτονες Ε.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε στάδιο μελέτης. Οι μελέτες εκπονούνται σε τέσσερα επιμέρους στάδια: την προμελέτη, την οριστική, την εφαρμογής και τέλος τη σύνταξη προϋπολογισμού και τευχών δημοπράτησης. Στη φάση της οριστικής μελέτης γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για την επίλυση καίριων μελετητικών ζητημάτων, με στόχο τη σύνταξη φακέλων για την απαραίτητη αδειοδότηση. Κατά το στάδιο της μελέτης εφαρμογής δίνονται γενικά και ειδικά σχέδια, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, πίνακες κουφωμάτων, τεχνικές περιγραφές και όλα τα στοιχεία που κρίνονται σκόπιμα για την αρτιότητα της εκτέλεσης του έργου. Στην περίπτωση των Ιδιωτικών έργων, η εταιρεία αναλαμβάνει την επίβλεψη της κατασκευής με άμεσο ζητούμενο την επίλυση όλων των παραμέτρων που παρουσιάζονται μέχρι την παράδοση του έργου και δίνοντας εγγυήσεις για την ποιότητα υλοποίησης της προτεινόμενης λύσης.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας επεκτείνονται στην παροχή συμβουλών για μελέτες σκοπιμότητας, επενδύσεων καθώς και στη διοίκηση έργου (project management), σε συνεργασία με μελετητικά γραφεία άλλων ειδικοτήτων και ειδικές ομάδες επιστημόνων. Η Μελέτη Σκοπιμότητας είναι η ανάλυση ενός επιχειρησιακού προβλήματος ώστε να διαπιστώνεται αν αυτό μπορεί να επιλυθεί αποτελεσματικά. Οι τεχνικές, λειτουργικές και οικονομικές πτυχές αποτελούν μέρη της μελέτης. Τα αποτελέσματα της μελέτης καθορίζουν κατά πόσον η λύση είναι εφικτή από όλες τις παραπάνω απόψεις και, κατά συνέπεια, αν θα πρέπει να υλοποιηθεί. Η συνεργασία αναφέρεται σε πολιτικούς μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, τοπογράφους, περιβαλλοντολόγους, συγκοινωνιολόγους, γεωλόγους, φυτοτέχνες, συμβούλους φωτισμού και ακουστικής, γραφίστες, νομικούς, οικονομολόγους και συμβούλους ανάπτυξης, στην προσπάθεια διοίκησης και συντονισμού του έργου.

Φιλοσοφία

Φιλοσοφία της ομάδας είναι να παρέχει λύσεις και προτάσεις συμβατές με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών, καλλιεργώντας και αναπτύσσοντας την προσωπική επαφή, στοχεύοντας στη χρήση και τη λειτουργικότητα που διέπεται από έμπνευση και αρχιτεκτονική δημιουργία. Πρωταρχικό μέλημα είναι η ανάδειξη του αρχιτεκτονικού έργου που ολοκληρώνεται μέσα από την έντονη αναζήτηση και την καινοτομία. Ο σεβασμός στο περιβάλλον, η έμφαση στον ενεργειακό σχεδιασμό, η χρήση νέων τεχνολογιών και πρωτοποριακών υλικών, συμβατών με τις ειδικές συνθήκες και προδιαγραφές του έργου, αποτελεί βασικό αξίωμα σε κάθε μορφή και στάδιο μελέτης. Η μακροσκελής εμπειρία και το πλούσιο αρχειακό υλικό της εταιρείας, παράλληλα με τη διάθεση για δημιουργία, είναι σύμμαχοι και εγγυητές στη χάραξη ενός αρχιτεκτονικού αποτυπώματος.

Επικοινωνία

Τα γραφεία της εταιρείας μας βρίσκονται στην παρακάτω διεύθυνση:
Μολφέσης Γ. & Συνεργάτες αρχιτέκτονες Ε.Ε.
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 26 (Α΄ όροφος), Τ. Κ. 11526, Αμπελόκηποι, Αθήνα
Τηλέφωνα: +30 210 7488454 - 455, fax.: +30 210 7488456
Email: info@molfesis.com